آیا می دانستید!

با یک هزینه مناسب و ثبت آگهی ویژه روزانه بیش از 19000 نفر که به دنبال دکتر متخصص هستند ، با فعالیت شما آشنا می شوند!
تخصص شما در صفحه اول جستجوی گوگل ثبت و به کاربران نمایش داده می شود.
باید بدانید!! روزانه افراد زیادی در جستجوی گوگل به دنبال دکتر خوب متخصص و یا مرکز درمانی با کیفیت هستند ...!؟


آگهی ویژه : 590 هزار تومان فقط برای یک سال
بنر اختصاصی در صفحه اول + یک صفحه پروفایل اختصاصی


آگهی یکساله عادی : 190 هزار تومان
یک صفحه پروفایل اختصاصی


آگهی شش ماهه عادی : 99 هزار تومان
یک صفحه پروفایل اختصاصی

عضویت پزشکان