کمک های مالی

عزیزانی که مایل به حمایت مالی از سامانه بانک پزشکان هستند می توانند کمک های مالی خود را از طریق صفحه پرداخت آنلاین واریز نمایند همچنین تقاضا می شود نام خود را جهت ثبت در سایت به عنوان حامی مالی در همان صفحه بنویسند.
بدیهی است کمک ها در توسعه پروژه و دیگر هزینه ها صرف خواهد شد.
 

 حامیان مالی :