توافق نامه عضویت در سایت بانک پزشکان

این توافق نامه به منظور همکاری با سیستم مدیریت سایت بانک پزشکان است. شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت بانک پزشکان بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد به محترم شمردن و رعایت این ضوابط هستید.

  خدمات سایت بانک پزشکان تنها به اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه مي شود كه فعاليتشان منطبق با قوانين جمهوري اسلامي و با رعايت كليه موازين حقوق فردي شهروندان صورت گيرد.

  در اجرای مفاد این سند، قطع سرویس و خدمات سایت بانک پزشکان در اثر وقایع  خارج از کنترل شرکت، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی (که مجموعا به آن "فورس ماژور" اطلاق می کنیم)، مسوولیتی را متوجه سایت بانک پزشکان  نمیکند. سایت بانک پزشکان برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش حداکثر خود را خواهد کرد.

  سئولیت صحت و درستی اطلاعات با کاربر اعلام کننده است ولی در صورت افزایش شکایت از سوی سایر کاربران، مدیریت سایت با کاربر مورد انتقاد تماس گرفته و موضوع را پیگیری خواهد کرد.

  سایت بانک پزشکان متعهد می شود که اطلاعات شخصی کاربر شامل نام، تلفن، تلفن همراه، فکس، آدرس، شماره پیامک، ایمیل و غیره را کاملاً حفظ و حراست نموده و آنها را محرمانه تلقی نماید و تحت هیچ شرایطی آن را در اختیار سایر کاربران و اشخاص متفرقه و غیرمسئول دولتی و یا غیردولتی قرار ندهد، مگر آنکه خود کاربر چنین تقاضایی را به صورت مکتوب و رسمی به سایت بانک پزشکان اعلام نماید.

  اطلاعات کاربر تنها برای بهبود و توسعه خدمات استفاده می شود و سایت بانک پزشکان متعهد می شود این اطلاعات را تحت هیچ عنوان در اختیار رقبای کاربر قرار ندهد.

  کاربران گرامی مستحضر باشید که حق عضویت به صورت یکسال کامل شمسی به مبلغ 50000 تومان در سال 1393 توسط مدیران سایت درنظر گرفته شده است.


سایت بانک پزشکان